wtorek, 26 lipca 2011


Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. 

Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. 

Co możesz zrobić? 

Wybierz w telefonie osobę, która będzie umiała udzielić takich informacji o Tobie. Zapisz jej nazwę pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency), np. ICE Mama. Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3.

Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. 


poniedziałek, 25 lipca 2011

‎- Puk puk
- Kto tam?
- Na pewno nie AMY


wtorek, 19 lipca 2011
czwartek, 14 lipca 2011
środa, 06 lipca 2011
Archiwum
Zakładki:
Nadja zdejmuje
Nadja zdejmuje cz.2